FISK OG TULIPANER

Konferanse om Innlandsoppdrett

 

Dato:                Arrangement planlagt 6. mai er utsatt pga.                                Corona-virus. Vi kommer tilbake med en ny                               dato i nærmeste fremtiden.  

Sted:                Fylketingsalen, Viken

                              Galleri Oslo
 

Tidspunkt:          Kl. 10:00 – kl. 16:30   (registrering fra kl 09:00)

Innlandet, Vestfold og Telemark fylkeskommuner inviterer til fagkonferanse om innlandsoppdrett.  Det å etablere oppdrett med drikkevann som innsatsfaktor byr på både muligheter og utfordringer. Samtidig er det et ukjent fagområde for mange.

Hensikten med konferansen er å øke kunnskapen om hvordan vi kan tilrettelegge for fremtidsrettet innlandsoppdrett, og danne grunnlag for en enhetlig forvaltning der bruk av vannressursene, næringsstoffene og grønn energi er en viktig del av forutsetningene.

Vi håper at du og dine kolleger har muligheter å delta!

Registerer her