FISK OG TULIPANER

Hvordan etablere en bærekraftig og fremtidsretta oppdrettsnæring i innlandet?

 

Vi har valgt navn Fisk og Tulipaner for å gjenspeile muligheter å kombinere oppdrett med akvaponi i etableringen av en bærekraftig og fremtidsretta oppdrettsnæring i innlandet.

 

Produksjonssystemet akvaponi eller aquaponics, er et konsept der akvatiske organismer som fisk, kreps og reker produseres i tilknytning til et system med planteproduksjon (grønnsaker, medisinske planter eller aromatiske planter).

 

Hensikten med fagdagen er å øke kunnskapen om hvordan næringsaktører, fylker, kommuner og sektormyndigheter kan bidra for å utvikle en fremtidsrettet oppdrettsnæring også i denne delen av landet.

 

  • Hvilke muligheter ligger i innlandet?

  • Hvordan påvirkes vannressursene våre?

  • Hva er erfaring fra andre land?

  • Hvordan får til bærekraft, også økonomisk?