NYHETER

Workshop om utnyttelse av næringsstoffer fra oppdrett.

 

Helt siden oppstart av fagdagen har SINTEF vært en viktig faglig ressurs på grunn av deres FoU arbeid for utnyttelse av næringsstoffer fra oppdrettsnæringen. Denne type kunnskap vil være svært relevant for landbasert oppdrett i innlandsregioner, og er bakgrunn for hvorfor dette er et sentralt tema på vår fagdag. 

 

SINTEF har opprettholdt fremdriften i sitt prosjekt og vil som en del av dette inviterer til digitalt møte den 12 mai. Dette er en flott intro til mye av det arbeidet vi ønsker å jobbe videre med og viktig kunnskap i forhold til akvaponi og dyrking av blomster eller grønnsaker i næringsrikt fiskeslam. Dersom du ønsker mer kunnskap om organisk råstoff fra landbasert oppdrett får du nå en god anledning til dette.

Dato:        12 mai

Tema:       Utnyttelse av næringsstoffer fra oppdrett

Presentasjon av resultater «Kunnskaps og erfaringskartlegging om effekter av og muligheter for utnyttelse av utslipp av organisk material og næringssalter fra havbruk».

 

Det blir et digitalt møte, der alle kan delta.

Påmelding og program for dagen finner du her