Kl 13:00 Lunsj 45 minutter  

                   DAGENS PROGRAM         

Kaffe og mingling fra kl. 09:00 

DEL 1 (fra kl 10:00)

 

Åpning av dagen:                    

Fylkesordfører Vestfold og  Telemark,Terje Riis Johansen

 

Innledning:                                

Bakgrunn for dagen "Fisk og Tulipaner" og koblingen FN`s.  

bærekraftsmål, Tone Marit Tesdal (NUAS) og Marianne Kanstad

(Prosjektleder, Bioeq)

 

Klosser Innovasjon:                

Erfaringer med landbasert oppdrett Innlandet

 
Miljødirektorat:                        

Standardisering av beregning av  utslipp fra landbasert oppdrett

Universitet i Sørøst Norge:     

Overvåking av vannområder, resipientkapsitet i vassdrag,

 Espen Lydersen

Universitet i Sørøst Norge:     

Kobling mellom akvakultur og agrikultur - en realitet? 

Rune Bakka

 

Sektormyndighet                     

Ikke avklart ennå. Nasjonale retningslinjer

Lunsj fra 11:30 - 12:00

DEL 2 (fra 12:00)

 

SINTEF Ocean:                           

Introduksjon av fagseksjon, Øyvind Hilmarsen

 
SINTEF Ocean/forskerteam m. flere foredrag

Ulike tema tilknyttet utslipp fra landbasert oppdrett, resirkulering av

næringsstoffer,  hva inneholder fiskeslam, og hvilke bruksområder kan

det ha?  

Nibio m. flere foredrag:           

Hvordan lykkes med akvaponi i Norge? Konseptet,  teknologien, lønnsomhet og sirkulærøkonomi. Regulatoriske flaskehalser.


GreeNudge:                          

 Hvordan få forbrukere til å velge fisk og grønt? Helse og  bærekraft satt i system, Samira Lekhal

Pause fra 13:15

DEL 3 (fra 13:30)

 

Introduksjon siste økt:            

Sektormyndigheter, regulatoriske forhold - Regulatoriske flaskehalser -

hvordan løser vi dette? Svein Hallbjørn Steien

Sektormyndighet:                    

Hvilke retningslinjer er det for avlsarbed  med  innlandsfisk - spørsmål

om stedegenhet.

 

Mattilsynet:                              

Risikohåndtering for innlandsoppdrett - hva er gjeldende praksis?

Vestland Fylkeskommune:    

Saksbehandling og handtering av akvakultur søknader, Frode Hovland

Markedstilgang for innlandsfisk:

hvordan ser dette ut dag? Informasjon kommer

Åpen spørsmålsrunde:           

Diskusjon: Hvordan lykkes med akvaponi i  Norge, er dette realistisk?   

 

Oppsummering av dagen  

 

Avslutning kl.16:00