SAMARBEIDSPARTENE

Med 419 000 innbyggere fordelt på 23 kommuner er Vestfold Telemark en særlig ressursrik kultur-, natur- og industriregion med et eksportrettet næringsliv og høy FoU-aktivitet. 

Sentralt I strategien er FNs bærekraftsmål er sentralt i vårt arbeidsplan med bærekraftsmålene, verdiskaping gjennom grønn omstilling og partnerskaps- og arealutvikling skal prege vårt utadrettede oppdrag.

Les mer om Vestfold-Telemark her

Innlandet består av de tidligere fylkene Hedmark og Oppland. Innlandeter et fylke med sterke røtter og store drømmer, med en ledende posisjon innen teknologi, Industri, landbruk og reiseliv.

innovasjon, verdiskaping og kompetansestar sentral i strategien  å lege til rette for nyskapning, et inkluderende samfunn, og legger vekt på solid infrastruktur, klimatilpasning og samfunnssikkeret. 

Les mer om Innlandet her

Viken fylkeskommune består av de tidligere er fylkene Akershus, Buskerud og Østfold, samt noen omliggende kommuner, med tilsammen 1,2 millioner innbyggere – nær en fjerdedel av Norges befolkning. 

 

Viken fylkeskommune skal være en attraktiv arbeidsgiver med en sterk digitaliserings- og innovasjonskultur, og skal jobbe for en livskraftig region som ta vare på og styrke menneskene, mangfoldet, naturen, arbeidslivet og demokratiet.

Les mer om Viken her

SINTEF er et bredt, flerfaglig forsknings-institutt med internasjonalt ledende spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap.

 

Vi utfører oppdrag som FoU-partner for næringsliv og forvaltning og er blant de største instituttene for oppdragsforskning i Europa.

Siden 1950 har SINTEF forskning skapt løsninger og innovasjon for samfunnet og for kunder over hele kloden.  

Les mer om SINTEF her.

Klosser Innovasjon arbeider målrettet for å løfte næringslivet i Innlandet, og   bistår vekstbedrifter i regionen.

Tett samarbeide med lokale myndigheter, samarbeid mellom bedrifter og kunnskapsmiljø resulterer i en målrettet

fokus og satsning på økt verdiskapning.

 

Dette gir nye arbeidsplasser – og flere spennende utviklingsprosjekter.

Les mer om Klosser Innovasjon her

Notodden Utvikling (NUAS) er en nyttig samarbeidspartner for etablering & utvikling av næringsvirksomheten i Notodden. Vår hovedmålsetting er å bistå med etablering av arbeidsplasser og økt næringsaktivitet.

Med en fokus på finansering og rådgivning, vi har et stort nettverk og et godt kjennskap

ti næringslivet kombinert med en tett dialog med kommunen og politikere. 

Les mer om NUAS her

Rjukan Næringsutvikling AS (RNU) er bindeleddet mellom næringslivet, det offentlige og virkemiddelapparatene. Vi er en aktiv deltager i det lokale næringslivet, med tyngde på to viktige retninger: å opprettholde eksisterende arbeidsplasser og å støtte nyetableringer.
 
Vårt hovedfokus er på lokal verdiskapning, trygging og etablering av arbeidsplasser gjennom utvikling av eksisterende virksomheter og tilrettelegging for nye virksomheter.  

Les mer om RNU her

teksten kommer

David John Smith og Ian Brodie jobber sammen med prosjekter rettet mot næringsliv, verdensarv, film, og bøker.  

 

Ian Brodie MNZM er en av New Zealands mest suksessrike faglitterære forfatter og E-bokskaper. Hans foto og film arbeid har inkludert Lord of the Rings, Narnia, The Heavy Water War og Birkebeinerne.

 

Smith er grunnlegger av Norway Communicates med prosjekter over hele verden innen offentlighet, næringslivet, idrett, og film.